BaDeCoWT – Polielektrolit

BaDeCoWT – Polielektrolit Polielektrolitler, endüstriyel atıksu arıtımında ve çamur susuzlaştırmada flokülasyon ajanı olarak kullanılan polimerlerdir. Proses çeşidine göre anyonik veya katyonik yapıda kullanımları mevcuttur. Polielektrolit Kullanım Alanları: Atıksu ve İçmesuyu Arıtma, Kağıt, Mermer, Şeker, Madencilik Endüstrileri gibi farklı alanlarda kullanımı mevcuttur. Polielektrolitlerin dozaj şekli, doğru ürün seçimi ve proses uyumluluğu yüksek teknolojiyle donatılmış laboratuvarımızda yapılan […]

Hidrojen Peroksit

Hidrojen Peroksit Formülü H2O2 olan, renksiz, zayıf asit özelliği gösteren, reaktivitesi yüksek sıvı formda bir bileşiktir. Hidrojen Peroksit, elektroliz yoluyla elde edilen Hidrojenin, sıkıştırılmış havadan elde edilen Oksijen ile oksidasyona uğratıldıktan sonra saflaştırılmasından elde edilir. Dünya’da prosesle ilgili, hidrojen katalizleme, filtrasyon ve saflaştırma maliyetini düşürme amacıyla yapılan çalışmalar halen devam etmektedir. Güçlü oksitleyici ve ağartıcı […]

Nitrik Asit

Nitrik Asit Nitrik Asit, formülü HNO3 olan hafif sarı renkte, boğucu kokulu, suda her oranda çözünen, yüksek korozif özellik gösteren dumanlı bir bileşiktir. Günümüz üretim teknolojisinde, Ostwald prosesiyle, amonyak ve saflaştırılmış havanın reaksiyona sokulmasıyla üretilir. Oldukça oksitleyici olan etkisi sebebiyle, yükseltgen ve nitrolayıcı madde olarak endüstride kendisine yer bulur. Belli oranda Hidroklorik Asit ile tepkimeye […]

  • 1
  • 2