Amonyak

Amonyak Kimyasal formülü NH3 olan renksiz, zehirli, kendine has keskin kokulu, oda sıcaklığında gaz halinde ancak normal sıcaklıkta basınç altında kolaylıkla sıvılaşabilen bir bileşiktir. Üretimi Haber-Bosch yöntemi ile yapılmaktadır. Ancak gelişen teknolojiyle beraber daha çevreci sentez ve üretim yöntemleri geliştirme çalışmaları devam etmektedir. Amonyak; – Plastik, ilaç ve boya üretiminde, – Azotlu gübrelerin, ürenin ve […]

  • 1
  • 2