Hidrojen Peroksit

Formülü H2O2 olan, renksiz, zayıf asit özelliği gösteren, reaktivitesi yüksek sıvı formda bir bileşiktir.

Hidrojen Peroksit, elektroliz yoluyla elde edilen Hidrojenin, sıkıştırılmış havadan elde edilen Oksijen ile oksidasyona uğratıldıktan sonra saflaştırılmasından elde edilir. Dünya’da prosesle ilgili, hidrojen katalizleme, filtrasyon ve saflaştırma maliyetini düşürme amacıyla yapılan çalışmalar halen devam etmektedir.

Güçlü oksitleyici ve ağartıcı olması sebebiyle kağıdın ve tekstil ürünlerinin ağartılmasında, antiseptik madde olarak dezenfektanlarda kullanılmaktadır. İlaç, eczacılık, boya, tekstil, su arıtma, deterjan, kağıt endüstrilerinde yüksek miktarlarda kullanılmaktadır. 3%’luk sulu çözeltisi, eczanelerde satılan ve halk arasında “Oksijenli Su” olarak bilinen antibakteriyel ajandır.

Hidrojen Peroksit Ne İşe Yarar?

 • Tekstil endüstrisinde; doğal ve sentetik elyafı ağartıcı ajan olarak,
 • İçecek sektöründe; tank, makine, ambalaj temizlemede sterilizasyon maddesi olarak,
 • Çeşitli kimyasal sentezlenmesinde; düşük molekül ağırlığından dolayı, oksidasyon ajanı olarak,
 • Selüloz ve kağıt endüstrisinde; ağartıcı ve mürekkep giderici olarak,
 • Madencilikte, hem oksijen kaynağı olarak hem de oksitleyici olarak cevher ayırmada,
 • Çevre uygulamalarında; gelişmiş oksidasyon prosesinde (AOP), hidroksil radikallerini kullanarak toksik maddelerin ayrıştırılmasında,
 • Elektronik sektöründe; yarı-iletkenlerin üretim prosesinde oksidasyon ve temizlik ajanı olarak,
 • Kozmetik ve ilaç sektöründe; okside edici özelliğinden dolayı saç boyalarında antimikrobiyal madde olarak ve diş macunlarında beyazlatıcı ajan olarak,
 • Deterjan sektöründe, dezenfektan maddesi olarak kullanılır.
 • Endüstride, Gıda Tipi Aseptik Kalite olarak 35%’lik, Teknik Tip olarak 35%-50%-60%-70% konsanstrasyonlarda geniş kullanım alanı vardır.

Hidrojen Peroksit satışımız; tanker, Ibc ve bidon bazında mevcuttur. Hidrojen Peroksit fiyatları ve her türlü bilgi için lütfen iletişime geçiniz.

 

– Hidrojen Peroksit 50% ile ilgili fiziksel ve kimyasal özellikler:

 • CAS No: 7722-84-1
 • EC No: 231-765-0
 • Kaynama Noktası: 115°C
 • Özgül Ağırlığı: 1,20 g/mL (50%)
 • pH: 1 – 4
 • Buhar Basıncı: 12 mbar (@20°C) (Toplam Basınç H2O2 + H2O)
 • Donma Noktası: -52°C
 • Kendiliğinden Tutuşma Sıcaklığı: Ürün parlayıcı değildir.
 • Bozunma Sıcaklığı: >= 60°C
 • ADR/RID: UN 2014

50% Hidrojen Peroksit ile ilgili Adr bilgilerine bu linkten ulaşabilirsiniz.